Poďakovanie:

Veronika Kocourková
Za tieto loga vďačíme tejto vynikajúcej grafičke
Ďakujem

Loga 126 Michalovce