Michalovské maluchy:

Fiat 126 Bambino 650
Szentivanyi

Pešta

Cerula
Fiat 126p 650
Staško
Fiat 126 BIS
Lupták

Humenské maluchy: